Szkoła Branżowa I Stopnia kształcącą w zawodach:

  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • kierowca-mechanik
  • rolnik
  • ogrodnik
  • cukiernik
  • piekarz
  • kucharz
  • rzeźnik

 


Kierowca-mechanik

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.