Świadczenie usług cateringowych - wybór najkorzystniejszej oferty

 

 


 

ARCHIWUM

Świadczenie usług cateringowych - 6 MAJA 2016

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Oświadczenie
 6. Oświadczenie
 7. Umowa
 8. Umowa
 9. Oświadczenie
 10. Wykaz usług
 11. Zobowiązanie
 12. Oświadczenie
 13. Wykaz podwykonawców
 14. Oświadczenie
 15. Oświadczenie