Technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • Zasady żywienia
  • Technologia gastronomiczna
  • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
  • Usługi gastronomiczne
  • Działalność gospodarcza w gastronomii
  • Procesy technologiczne i organizacja produkcji gastronomicznej
  • Praktyki zawodowe

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych stajesz się wykwalifikowanym żywieniowcem, możesz prowadzić własną restaurację oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zdobywając dalsze kwalifikacje.