Technik weterynarii:

  • Anatomia i fizjologia zwierząt
  • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
  • Diagnostyka weterynaryjna
  • Usługi weterynaryjne
  • Choroby i pielęgnacja zwierząt
  • Higiena zwierząt  rzeźnych i mięsa
  • Przepisy ruchu drogowego + nauka jazdy w kategorii B (kurs darmowy)
  • Praktyki zawodowe

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych stajesz się wykwalifikowanym technikiem weterynarii, możesz współpracować z lekarzem weterynarii lub w niedalekiej przyszłości po ukończeniu studiów wyższych założyć własna klinikę dla zwierząt.