Technik rolnik:

  • Produkcja roślinna
  • Produkcja zwierzęca
  • Technika w rolnictwie
  • Działalność gospodarcza w rolnictwie
  • Prowadzenie i organizacja produkcji rolniczej
  • Przepisy ruchu drogowego + nauka jazdy w kategorii T (kurs darmowy)
  • Praktyki zawodowe

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych stajesz się wykwalifikowanym technikiem rolnictwa, możesz prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zdobywając dalsze kwalifikacje. Posiadając tytuł technika rolnika możesz łatwiej zdobyć dodatkowe fundusze z budżetu Unii Europejskiej.