Technik procesów drukowania - nowy kierunek w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu od nowego roku szkolnego 2020/2021.

Kształcenie odbywać się będzie w systemie dualnym, tzn. zajęcia teoretyczne w zakresie przedmiotów zawodowych prowadzone będą w szkole przez nauczyciela proponowanego przez pracodawcę, szkolenie praktyczne zaś w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładzie – u pracodawcy, czyli firmy Mondi Simet.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

Nauka w naszej szkole umożliwia:
• zdobycie tytułu technika procesów drukowania
• uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
• Kwalifikacja I: “Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych firm drukowych
• Kwalifikacja II: “Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej”
• przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w:
• w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog
• firmach rzemieślniczych
• zakładach prowadzących usługi poligraficzne
• w biurze obsługi klienta
• przy kontroli jakości produkcji,
• jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą.

PREDYSPOZYCJE

Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:
• wytrzymałością fizyczną,
• podzielnością i koncentracją uwagi,
• zręcznością,
• wrażliwością estetyczną,
• umiejętnościami technicznymi,
• dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych,
• dobrym wzrokiem i słuchem,
• spostrzegawczością i opanowaniem.