Technik inżynierii środowiska i melioracji:

  • Budownictwo i obiekty inżynierii środowiska
  • Organizacja budownictwa w inżynierii środowiska i melioracji
  • Melioracje wodne
  • Pracownia techniczna
  • Kontrola jakości w inżynierii środowiska i melioracji

Po zakończeniu szkoły i zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zdobędziesz kompleksową wiedzę związaną z przekształcaniem środowiska naturalnego, możesz pracować w przedsiębiorstwach m.in. wodno-kanalizacyjnych, Instytucie Meterologii i Gospodarki Wodnej, biurach projektów inżynierii środowiska, wydziałach infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska w gminach.