Technik architektury krajobrazu:

  • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
  • Prace w obiektach architektury krajobrazu
  • Obiekty małej architektury krajobrazu
  • Projekty obiektów architektury krajobrazu
  • Podstawy architektury krajobrazu
  • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
  • Praktyki zawodowe

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych stajesz się wykwalifikowanym technikiem architektury krajobrazu (projektantem terenów zielonych), możesz założyć własną firmę oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zdobywając dalsze kwalifikacje.