SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY


 

Technika kształcące w zawodzie:

 

Technik architektury krajobrazu

Technik rolnik

Technik weterynarii

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik inżynierii środowiska i melioracji

 

Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:

Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Kierowca-mechanik

 


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • Rolnik
  • Technik rolnik
  • Technik mechanizacji rolnictwa
  • Technik rachunkowości
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kursy kwalifikacyjne wyodrębnione:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
  • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Prowadzenie rachunkowości – kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

 

We wszystkich szkołach dla dorosłych prowadzimy nauczanie metodą e-learningu (przez Internet) z zastosowaniem platformy edukacyjnej moodle.

 


 

Dokumenty do kandydatów dla klas I i KKZ dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ZSR Grabonóg.

 


 

Zasady rekrutacji: