Jeśli w tym roku kończysz gimnazjum/szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły zapraszamy do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, gdzie przy wsparciu kreatywnych nauczycieli zdobędziesz ciekawy zawód, który po zakończeniu szkoły pozwoli Ci odnaleźć się na nowoczesnym rynku pracy. Jeśli jesteś pełnoletni i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić zawód, nabyć nowe umiejętności i poznać ciekawych ludzi zapraszamy do naszych szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY


 

Technika kształcące w zawodzie:

 

 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik kelner
 • Technik usług fryzjerskich

 

Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:

 • Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kierowca-mechanik
 • rolnik
 • ogrodnik
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • rzeźnik

 


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Szkoły policealne:

 • Florysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Opiekun osoby starszej

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • Florysta
 • Kelner
 • Rolnik
 • Technik rolnik
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rachunkowości
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich

 

Kursy kwalifikacyjne wyodrębnione:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Prowadzenie rachunkowości – kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

 

We wszystkich szkołach dla dorosłych prowadzimy nauczanie metodą e-learningu (przez Internet) z zastosowaniem platformy edukacyjnej moodle.

 


 

Dokumenty do kandydatów dla klas I i KKZ dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ZSR Grabonóg.

 


 

Zasady rekrutacji:

 

https://zsr-grabonog.bip.gov.pl/dla-kandydatow-do-klas-i/kandydaci-do-klas-pierwszych.html