Osoby korzystające ze świadczeń z ZFŚS informujemy, że od roku 2018 obowiązują nowe wzory oświadczeń o dochodach i wniosku o tzw. świadczenia urlopowe. Oba dokumenty należy złożyć do końca kwietnia br.

10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu (dawniej: Gimnazjum w Sierakowie) odbyły się Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Były one zorganizowane się w ramach Rawickiego Festiwalu Nauki.

Dnia 9 kwietnia 2018 roku klasy maturalne spotkały się z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Gostyniu. Celem spotkanie było wyjaśnienie, jak w formie elektronicznej wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe.

Pieniądze zebrane podczas akcji, do której za sprawą Samorządu Uczniowskiego ZSR Grabonóg przyłączyli się uczniowie naszej szkoły przeznaczone zostaną na zakup obiadów dla dzieci z ubogich rodzin.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu zapraszają rodziców uczniów klas I – III na spotkania informacyjne, które odbędą się w czwartek 19 kwietnia 2018 roku w godzinach od 17.30 do 19.00.