W ramach współpracy Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu z „KWIECIŃSCY” Ośrodek Szkolenia Biuro Usług BHP i PPOŻ uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w kursie na operatora ładowarki teleskopowej ( I WJO ). 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu zatrudni nauczycieli: biologii, chemii, historii, wychowania fizycznego, wychowawcę internatu oraz języka angielskiego.

W drodze rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów, realizowanych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”  wytypowano trzech uczniów: Langner Marta, Kostrzewska Marta, Zieliński Jakub.

Zorganizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu kursy na operatora sieczkarni samojezdnej i prasy wysokiego stopnia zgniotu zakończyły się egzaminem. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej - test pisemny oraz praktycznej - zadanie lub czynność obsługowa do wykonania przy maszynie pod nadzorem egzaminatora.

Kursantom gratulujemy pozytywnie zdanego egzaminu

 

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się 29 i 30 sierpnia 2022 roku. Szczegółowy harmonogram w artykule.