Zapraszamy uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy Weterynaryjnej.

Las w szkle to ogólna nazwa dla kompozycji roślinnych zawartych w szklanym pojemniku. To idealny prezent lub szansa na odrobinę natury i zieleni w tych trudnych czasach.

Informujemy, że jest możliwość złożenia podania na staż dla osób bezrobotnych. Staż w Sekretariacie Szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Staż organizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Podania o przyjęcie na staż oraz CV można składać w Sekretariacie Szkoły.

W związku z wprowadzeniem w życie nowego regulaminu ZFŚŚ, należy założyć nowe oświadczenie o dochodach na jednego członka w rodzinie. Oświadczenie opublikowane jest w BIP i składa się je tylko raz w roku w terminie do 31 stycznia. 

Informujemy, iż z dniem 11.01.2021 r. Zarządzeniem Dyrektora ZSR Grabonóg został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.