W dniu 08 maja 2018 r. odbyła się wycieczka do Poznania, w której uczestniczyła klasa pierwsza Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Celem wyjazdu było zwiedzanie ekspozycji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD. Bilety wstępu dla uczniów ZSR w Grabonogu ufundowała firma Zakład Mięsny „Konarczak”.

Uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz technik weterynarii zwiedzili wytwórnię pasz Lira, której właściciel – Rajmund Lira, jest absolwentem ZSR Grabonóg.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wykład mający przybliżyć przyszłym adeptom rolnictwa i weterynarii (uczniom ZSR Grabonóg) nowoczesne technologie wykorzystywane w rolnictwie oraz wpływ żywienia na stan zdrowia bydła.

Uwaga maturzyści! Przedstawiamy harmonogram ustnych egzaminów maturalnych (data, godzina, klasa). Szczegółowa lista zdających umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.

3 maja 2018 roku w Piaskach miała miejsce uroczystość patriotyczna połączona z odsłonięciem pomnika poświęconego pamięci Władysława Kasprzaka.