Informacja dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnego 2018/2019: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii. W związku z tym, iż w programie nauczania realizowana jest nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, uczniowie zobowiązani są do przedłożenia w Sekretariacie Szkoły do dnia 1 września 2018 roku zaświadczenia z numerem PKK, które wydawane są przez Wydziały Komunikacji starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zameldowania.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. Każdy z Was musi zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia.

Szczegółowa lista podręczników dla klas pierwszych Liceum ogólnokształcącego (bezpieczeństwo publiczne działania policji) i Techników (kształcących w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu).

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać świat owadów Wielkopolski. Tematyką będzie więc przyroda -unikalny świat owadów chronionych i zagrożonych, pokazywany w indywidualny sposób przez osobę wykonującą fotografię.

Przedstawiamy harmonogram egzaminów poprawkowych, które odbędą się w dniach 27 - 28 sierpnia 2018.