Dwie reprezentacje ZSR Grabonóg (żeńska i męska) wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu w Sztafecie. Dziewczyny pobiegły w sztafecie 10 x 1000 m, a chłopacy 10 x 1200 m. Obie drużyny zajęły 3 miejsce.

Z okazji Dnia Chłopca, z niewielkim opóźnieniem (4 października) w Internacie ZSR Grabonóg dziewczyny zorganizowały dla swoich kolegów moc niespodzianek. Chłopcy zostali zaproszeni do stołówki, gdzie w drodze losowania zostali podzieleni na cztery drużyny.

Na konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego w Grabonogu nadesłano ponad 60 prac ze szkół i instytucji działających na terenie powiatu gostyńskiego.

Uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w zajęciach terenowych z meteorologii.

Uczniowie z klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wzięli udział w wojewódzkim konkursie fotograficznym: „Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic’’.