NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ SZKOŁY PUBLIKOWANE SĄ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ZSR GRABONÓG

 

Regulamin rekrutacji dla kandydatów do klas pierwszych ZSR Grabonóg:

 

 

Regulamin rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe ZSR Grabonóg:

 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów/terminy rekrutacji:

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ankieta dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w ZSR Grabonóg

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w ZSR Grabonóg

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wniosek o przyjęcie do Internatu ZSR Grabonóg

 

Rota ślubowania uczniowskiego:

Rota ślubowania uczniów klas I

 

Rota ślubowania kadetów:

Rota ślubowania kadetów klas I